O nás

Škoda Rally Club je sdružení bývalých aktivních jezdců, disponující profesionálně vybavenou technikou, jehož hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti při rally.

Naše posádky startují při automobilových soutěžích v ČR i zahraničí jako tzv. předjezdci. Jejich úkolem posádek není závodit, ale kontrolovat dodržování bezpečnostních opatření přímo na trati rychlostních zkoušek těsně před startem prvního soutěžního vozu a upozorňovat diváky na blížící se startovní pole.

Situaci na rychlostních zkouškách hlásí komunikují přímo s vedením rychlostní zkoušky, bezpečnostním dispečinkem nebo – v závažných případech – řediteli soutěže. Ten na základě jejich hlášení může rozhodnout
i o zrušení rychlostní zkoušky.

Této funkci je přizpůsobeno i vybavení našich vozů. Kromě nezbytného vybavení, které je obdobné jako v soutěžních vozech (sportovní sedačky, pásy, tripmaster atd.), jsou vozy vybaveny policejním systémem – majákem
a sirénou umožňující komunikovat za jízdy k divákům přímo z kabiny vozu.

Každý vůz pořizuje videozáznam z trati rychlostních zkoušek. Ten předáváme ihned po skončení soutěže k dispozici pořadatelům dané soutěže, tak aby mohli zpětně vyhodnotit bezpečnostní opatření na trati. Zároveň jsou zaznamenány i ostatní skutečnosti (např. neukáznění diváci, kteří nedbali pokynů pořadatele a zdržovali se v nebezpečných místech).

V této podobě tým působí od roku 2000 a počet jím zajištěných soutěží každoročně přibývá.

Adrenalin pracuje, ale nebojím se, že mě závodníci dojedou, říká předjezdec Malina na Rallye Bohemia

rozhovor pro Radiožurnál, červenec 2023