Bezpečnost při rally

  1. Při příjezdu do diváckých míst
    a parkování dbejte na to, abyste zanechali dostatek prostoru pro průjezd soutěžních vozidel, záchranného systému, sanit apod.

2. Na rychlostní zkoušky se vydejte
s dostatečným časovým předstihem, abyste se bezpečně dostali na vybrané divácké místo

3. Spolupracujte s pořadateli – uposlechněte jejich pokynů, jestliže vás žádají, abyste opustili nebezpečné místo na trati RZ. Případná nekázeň diváků může vést až ke zrušení RZ.

4. Vždy stůjte za páskou označující divácké místo nebo za pevnou překážkou. Pamatujte, že v lese je bezpečné místo až za druhou nebo třetí řadou stromů.

5. Nestůjte v místech, odkud
v případě nebezpečí není možnost úniku – před zdí, plotem a podobně.

6. Pro sledování rally si vyberte místo vyvýšené nad trať rychlostní zkoušky. Je bezpečnější a poskytne vám lepší výhled.

7. V případě hrozby nebezpečí informujte neprodleně nejbližšího pořadatele. V případě jakékoliv nehody na RZ vyčkejte s eventuální pomocí na pokyny pořadatelů.

8. Zůstaňte v diváckém místě až do konce rychlostní zkoušky, nepokoušejte se přecházet trať dokud se po ní pohybují soutěžní vozy.